Ajutor la teme

 • By Valentina Dafii
 • Clasa a 3-a
 • Disciplina: Matematica

Înmulţirea numerelor naturale >> Proprietatile inmultirii: »


 1. Înmulţirea numerelor naturale este o operaţie internă, adică
  „Dacă înmulţim două numere naturale,obţinem tot un număr natural.”
  Exemplu: 543 şi 2912 sunt numere naturale , deci produsul lor,adică 543·29125 este tot un număr natural fără să calculăm produsul.
 2. Înmulţirea numerelor naturale este comutativă, adică
  “orice numere naturale a şi b au proprietatea că ab=ba”.
  Exemplu: 243·51=51·243 (fără să se calculeze fiecare produs) .
 3. Înmulţirea numerelor naturale este asociativă,  adică
  “orice numere naturale a,b,c au propretatea (ab)c=a(bc).
  Exemplu : (6·5)·4=6·(5· 4) este adevărat (fară să calculăm fiecare produs) .
  Exemplu , atenţie : 25000·300 =(25·1000)·(3·100)=25·3·10000= 750000.
  Din definiţia abc=(ab)c şi proprietatea (ab)c=a(bc) ,
  rezultă proprietatea de asociativitate generală a înmulţirii ,
  adică proprietatea : abc=(ab)c=a(bc).
  Exemple:a) 20··4·3=(20·4)·3=80·3=240 ;
  b) 20·4·3=20·(4·3)=20·12=240.
 4. Există încă un număr natural special şi anume numărul 1 ,
  care are proprietatea a·1 =a şi 1·a = a, oricare ar fi numărul natural a .
  (El se numeşte elementul neutru al înmulţirii).
  Exemple: 56·1 = 56 şi 1·56 = 56 ; 65·1 =1·65 = 65; 1 ·1 =1.
 5. Desfacerea parantezelor , cu sumă în paranteze
  (sau distributivitatea înmulţirii faţă de adunare) 

  a·(b+c) = a·b+a·c
  şi
  (b+c)·a = a·b+a·
  .
  Se observă că : (b+c)·a = a·(b+c).
  Rândul precedent se scrie fără punctele de înmulţire astfel:
  a(b+c) = ab+ac şi (b+c)a = ab+ac .Se observă că : (b+c)a. = a(b+c)
  Exemple :
  a) 5(3+4)=5·3+5·4=15+20=35.
  b) (3+4)5=5(3+4)=35 .
  Observaţie : Comparaţi calculele cu multă atenţie:
  1) 3·(5+2)=15+6=21 ,
  aici 3 se înmulţeşte  şi cu 5 şi cu 2, pentru că în paranteză avem adunare.
  2) 3·(5·2) = (3·5)·2 =15·2 =30 sau
  3·(5·2) =(3·2)·5=6·5 = 30,
  aici 3 se inmulteşte ori cu 5 ori cu 2, pentru că în paranteză este înmulţire.
 6. Desfacerea parantezelor , cu diferenţă între paranteze
  (sau distributivitatea înmulţirii faţă de adunare)Dacă diferenţele sunt numere naturale, atunci : a(b-c) = ab-ac şi (b-c)a = ab-ac .Se observă că : (b-c)a  = a(b-c)
  Exemple :
  a) 5(30-4)=150-20=130.
  b) (30-4)5=5(30-4)=130 .

 • By Valentina Dafii
 • Clasa a 3-a
 • Disciplina: Matematica

Exercitiu. »

Aflați produsul dintre cel mai mare nr. natural de o cifra par și diferența nr. 157 si 39.

 

 

1